Rezultate Bacalaureat 2020. Toți elevii trebuie să știe asta. Ce se întâmplă dacă ai media 5.99 la Bac

Publicat: 30/06/2020 | 11:19

Toți elevii care au susținut examenul de Bacalaureat în 2020 vor primi rezultatele marți, 30 iunie 2020, până în ora 12. Candidații care nu au obținut 6.00, nota minimă pentru promovare trebuie să aștepte până pe 4 iulie.

Dar, elevii care vor obține media 5.99 sunt norocoși. Nota se va rotunji la 6,00 și vor promova examenul de Bacalaureat. Restul se vor vedea nevoiți să spere într-un rezultat pozitiv până la soluționarea rezultatelor.

Cum se fac contestațiile

Contestațiile pot fi depuse tot marți, când se afișează rezultatele, în intervalul orar 16:00 – 20:00, respectiv pe 1 iulie, în intervalul 08:00 – 12:00. Acestea pot fi depuse și prin mijloace electronice. În această situație candidații completează, semnează și depun online o declarație în care se menționează că au luat la cunoștință că nota acordată se poate modifica în ambele sensuri.

Cum se calculează media generală de la Bacalaureat 2020

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat.

Un elev poate susține Bacalaureatul fără taxă de cel mult două ori, după care plătește intrarea în examen, potrivit metodologiei.

Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.