Rezidentiat 2019. Peste 8000 de studenți susțin azi examenul de rezidențiat

Publicat: 08/12/2019 | 07:10

Examenul de Rezidențiat 2019 este organizat de Ministerul Sănătății pe 8 decembrie. La examen sunt scoase la concurs aproape 5.000 de posturi pe trei domenii de pregătire, și anume medicină, medicină dentară și farmacie.

În sesiunea din 8 decembrie 2019 a examenului de Rezidențiat au depus dosarele pentru participare la concurs un număr de 8 876 tineri absolvenți ai universităților de medicină și farmacie (6283 pentru medicină, 1740 pentru medicină dentară, 853 pentru farmacie), anunță Ministerul Sănătății.

Rezidențiat 2019. Examen în 6 centre universitare

La fel ca în anii trecuți, concursul se va desfășura în 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, după aceeași metodologie, pe o durată de 4 ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.

Anul acesta sunt scoase la concurs 4.710 locuri și posturi pe cele 3 domenii de pregătire. Sunt 3.960 locuri și posturi la domeniul medicină, 398 medicină dentară și 256 farmacie și 96 locuri pentru ministerele cu rețea sanitară proprie ( MApN, Ministerul Justiției și MAI).

Pentru această sesiune, Ministerul Sănătății a suplimentat cu 558 numărul posturilor și locuri pe domeniul medicină, față de numărul de absolvenți.

“Cele 6 centre universitare îndeplinesc condițiile pentru organizarea concursului de intrare în Rezidențiat, dar și pentru pregătirea unui număr suplimentar de rezidenți. Am cerut ca acest concurs să se desfășoare în spiritul corectitudinii și al transparenței, principiile acestei guvernări. Anul acesta nu schimbăm regulile în timpul jocului, dar, în condițiile în care resursa umană este deficitară căutăm soluții ca toți absolvenții care reușesc să treacă pragul de 60 la sută din punctajul maxim pe domeniu, pe țară, să fie admiși.

Urez succes tuturor participanților la concurs și îi asigur de tot suportul noii echipe a Ministerului Sănătății”, a declarat Victor Costache, ministrul Sănătății.

Citește și: REZIDENȚIAT 2019. CELE MAI CĂUTATE SPECIALIZĂRI REZIDENȚIAT

Examen Rezidențiat 2019. Accesul în sala de concurs

În sala de concurs au acces numai candidaţii şi personalul angajat în organizarea concursului. Intrarea în sală a candidaţilor se face începând cu ora 8,30 numai pe baza buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului în termen de valabilitate, documente care vor sta pe masa candidatului tot timpul concursului pentru a putea fi reverificate. Cei fără un astfel de document valabil, nu vor fi primiţi în sala de concurs

1. Pentru accesul în sala de concurs, candidații la examen de Rezidențiat 2019 se vor legitima cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate.
Cetățenii străini vor avea asupra lor pașaport / act de identitate – în termen de valabilitate; acesta poate fi însoțit, după caz, de:

  • Certificat de înregistrare
  • Permis de ședere

2. Candidații sunt rugați să se asigure că vor ajunge în timp util la sala de concurs, indiferent de condițiile meteo.

3. Candidații care și-au schimbat numele între data înscrierii și data concursului vor avea asupra lor acte doveditoare: certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.

Despre examenul de Rezidențiat

Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. Rezidentiatul se organizeaza în urmatoarele forme: pe locuri şi pe posturi. Durata rezidențiatului este cuprinsă între 3 și 6 ani, în funcție de specialitate.
Cifra de școlarizare a rezidenților se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației nationale.
Examenul se organizează de Ministerul Sănătății în centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea, și se susține în fața unei comisii de specialiști propusă de universitățile de medicină și farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale și numite prin ordin al ministrului sănătății.
La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentiști sau farmaciștii care au efectuat integral programul de pregătire sau cu derogare din partea ministerului.
Examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire. După promovarea examenului, ministrul Sănătății confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după0 de caz.