Indemnizație handicap 2020. Noi beneficii și facilități pentru persoanele cu dizabilități

Publicat: 31/03/2020 | 16:46

Conform indemnizației de handicap pentru anul 2020, persoanele cu dizabilități beneficiază de drepturi, facilități, dar au și obligații. Iată care sunt elementele principale, în ordine:

Drepturi:

În cazul încadrării “grav cu asistent personal”, indemnizația de însoțitor in sumă de 1.348 lei va fi acordată după transmiterea cererii de opțiune, potrivit prevederilor art. 42, al. 5 din Legea nr. 448/2006, la adresa de mail, la fax nr. 021.410.31.36, sau la ghișeele Serviciului Prestații Sociale și Facilități.

 • asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist;
 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în contractul-cadru – Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

CITEȘTE ȘI:  BILANȚUL EPIDEMIC a ajuns la 3.170 de morţi în Statele Unite

Facilități:

 • card de parcare;
 • legitimaţie STB- pensionarii circulă pe baza cardului emis de Primăria București;
 • abonament de metrou;
 • gratuitatea transportului interurban (CFR, auto sau cu navele pentru transport fluvial) pentru ___călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, pentru persoanele cu handicap, precum și pentru insoțitorii sau asistentii personali ai acestora, dupa caz;
 • suportarea dobânzii pentru creditul contractat pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe, conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să  nu depăşească 10.000 euro, iar restituirea să nu depăşească 10 ani; în situaţia achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • la Direcția de Impozite și Taxe Locale – scutire de la plata impozitului/taxei pt. clădirea (şi terenul) de domiciliu, scutire de la plata impozitului pentru un singur mijloc de transport, inclusiv pentru reprezentanții legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intreținere persoane cu handicap
 • la Administrația Finanțelor Publice – scutire de la plata impozitului pentru venituri din act.independente, salarii, pensii, act. agricole-;
 • exceptare de la plata CASS pentru veniturile obținute in baza Legii 448/2006
 • posibilitatea accesării la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei (1.000 lei pentru copiii cu handicap), pe perioada derulării proiectului, de către Primăria Mun. București
 • posibilitatea solicitării alocației de hrană pentru adulții/copiii diagnosticați cu cod tip handicap 8, la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Mun. București
 • persoanele cu handicap grav psihic și/sau mintal asistate in centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap și susținătorii legali ai acestora sunt scutite de plata contribuției lunare de întreținere;
 • studenții cu handicap beneficiază, la cerere, de  reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești.

CITEȘTE ȘI:  TRAGIC. Video cu un puternic impact emoțional. O tânără româncă din Italia, însărcinată,

Obligaţii:

 • să aducă la cunoştinţa Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în termen de 48 ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, stare materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor.