Cum se face o contestaţie la BAC? Atenție, există și un termen limită depunere!

Publicat: 28/06/2020 | 12:29

Rezultatele la BAC 2020 se vor afişa marţi, 30 iunie. Elevii nemulţumiţi de nota pe care o iau pot depune contestaţie în acea zi, în intervalul orar 16.00 – 20.00 sau pe 1 iulie între orele 8 şi 12.

Soluţionarea contestaţiilor la examenul de Bacalaureat 2020 se face în intervalul 1 – 4 iulie, iar rezultatele finale sunt afişate în data de 5 iulie.

Cum trebuie făcută contestaţia la BAC 2020

Conform unui ordin al Ministerului Educaţiei, candidaţii pot trimite contestaţii prin mijloace electronice şi trebuie să compleze, semneze şi să trimită o declaraţie-tip prin care să menţioneze că au luat la cunoştinţă faptul că soluţionarea contestaţiei poate să modifice nota iniţială prin creştere sau prin descreştere. În cazul în care elevul este minor, acea declaraţie trebuie să fie semnată de părinţii acestuia.

Absolvenţii de liceu sunt notificaţi de modalităţile de transmitere electronică a contestaţiei pe afişele lipite pe uşile sălilor de examen.

„Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen”, se menţionează în ordinul de ministru.

Elevii trebuie să ştie că nota obţinută după analizarea contestaţiei este cea definitivă şi nu mai poate fi modificată sau contestată încă o dată

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obţină cel puţin 5 la fiecare materie, iar media finală să fie minimum 6.

Când începe sesiunea specială a Bacalureatului din 2020

În cazul în care din motive medicale sau din pricina izolării sau carantinei unii absolvenţi de liceu nu au luat parte la această sesiune a Bacalaureatului, ei mai au o şansă la sesiunea specială, care începe în 6 iulie. Înscrierile se pot face în perioada 29 iunie – 3 iulie.

Iată calendarul probelor:

  • 6 iulie 2020 – Limba şi literatura română – proba E a) – proba scrisă
  • 7 iulie 2020 – proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă
  • 8 iulie 2020 – proba la alegere a profilului şi a specializării – proba E d) – proba scrisă
  • 9 iulie 2020 – Limba şi literatura maternă – proba E b) – proba scrisă
  • 10 iulie 2020 – afişarea rezultatelor (ora 12,00)
  • 10 iulie 2020 – depunerea contestaţiilor (între orele 14,00 – 19,00)
  • 12 iulie 2020 – afişarea rezultatelor finale (după ora 12,00).