Cresc salariile românilor. Ce schimbare uriașă se pregătește și când va fi pusă în practică

Publicat: 02/03/2020 | 10:18

Numeroși angajați ar putea primi o mărire salarială, în următoarea perioadă, o inițiativă legislativă corelarea procentuală a valorii salariului minim național brut, cu aceea a salariului mediu național brut.

Expunerea de motive precizează că această corelare are ca scop asigurarea unui nivel de trai ”decent”, iar valoarea salariului minim brut nu ar trebui să reprezinte mai puțin de 60% din valoarea salariului mediu brut. Intervalul de timp preconizat pentru această majorare salarială este 1 ianuarie 20121 – 31 decembrie 2024.

„Prezența inițiativa legislativă vizează corelarea procentuală a valorii salariului minim național brut, cu aceea a salariului mediu național brut pentru a conferi o garanție reală asigurării unui nivel de trăi decent pentru cetățeni. În acest sens, în acord cu demersurile europene în materie, propunem că valoarea salariului minim național brut să nu poată reprezenta mai puțin de 60% din valoarea salariului mediu național brut”, se arată în expunerea de motive.

Modificarea care va fi adusă Codului Muncii prevede că ”raportul dintre salariul de bază minim brut pe țară și salariul mediu brut pe economic va crește în tranșe anuale egale începând cu dată de 01 ianuarie 2021, urmând că la data de 31 decembrie 2024 salariul de bază minim brut pe țară să reprezinte 60% din salariul mediu brut pe economie”, informează a1.ro.

Scopurile acestei modificări legislative

  • reducerea decalajelor între statele europene și cetățenii acestora;
  • garantarea asigurării standardelor și condițiilor minime de trăi decent pentru populație;
  • diminuarea migrației forței de muncă autohtone;
  • reducerea șomajului voluntar generat de lipsa de atractivitate a salariului minim;
  • colectarea unor sume suplimentare la bugetul de stat necesare efectuării de noi investiții;
  • distribuția mai echitabilă a profiturilor în plan european.