Cinci lacuri din Sectorul 1 al Capitalei pot fi transformate în „oaze de aer curat”

Publicat: 23/02/2020 | 17:59

Cinci lacuri aflate în Sectorul 1 al Capitalei pot fi transformate în adevărate oaze de relaxare și aer curat.

PUZ-ul Coordonator al Sectorului 1 al Capitalei poate soluționa lipsa accesibilității la „salba de lacuri” și poate crea cadrul pentru preluarea terenurilor mal de lac, susține Inițiativa civică urbană.

În zona administrativă a Sectorului 1 sunt cuprinse următoarele lacuri: Lacul Străulești, Lacul Grivița, Lacul Băneasa, Lacul Herăstrău și Lacul Floreasca, ele fiind dispuse ca o axă pe direcția nord-vest – sud-est.

Cât de accesibile sunt lacurile în prezent? Spațiile verzi din proximitatea salbei de lacuri sunt, într-o mare măsură, spații neutilizate la potențialul lor maxim, majoritatea fiind spații neîngrijite, neutilizate, în care domină vegetația dezvoltată în mod necontrolat.

Potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Inițiativei civic urbane, avem de a face cu următoarele disfuncții:

– Blocarea accesului public la zona de mal prin îngrădirea proprietăților tagente la lac;

– Trama stradală slab dezvoltată

– Lipsa mixității funcționale;

– Lipsa traseelor pietonale și a promenadelor;

– Lipsa legăturilor între spațiile verzi ale sectorului;

– Degradare ecologică – zone insalubre;

– Resurse de teren nevalorificate;

– Lipsa conectivității nord – sud;

– Lipsa unei identități a peisajului – peisaj degradat.

Cum pot fi eliminate aceste disfuncții

Un prim pas în amenajarea salbei de lacuri este propunerea modalităților de eliminare sau diminuare a disfuncționalităților, spune cei de la Inițiativa civică urbană.

„Prin PUZ-ul Coordonator al Sectorului 1 al Capitalei, se vor urmări obiective precum: protejarea, conservarea și susținerea diversității biologice și a vegetației, crearea axelor cu caracter dinamic (loisir, agrement, comercial, sportiv, artistic și cultural), constituirea polilor urbani cu funcțiuni specifice, realizarea traseelor de promenadă și velo (biciclete), cât și conexiuni cu zonele vecine”, se arată în mesajul citat.

Care este potențialul și importanța Salbei de lacuri

Prin amenajarea salbei de lacuri de pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 se va pune în evidență potențialul turistic, conexiunea cu parcurile și spațiile verzi din vecinătatea și crearea sistemului verde al sectorului, zone de promenadă, spații publice atractive și valorificarea rezervelor de teren.

Ce restricții există? Un impas major în amenajarea malurilor de lac este reprezentat de spațiile private dispuse tangent malurilor, care fac, astfel, imposibil accesul publicului la mal.

Pentru rezolvarea acestei probleme ar fi necesar un amplu proces de expropriere, luând în calcul și valoarea ridicată a terenurilor din zonă. Totodată, gestionarea problemei deșeurilor devine cu atât mai dificilă, din cauza lipsei accesibilității la mal. Zona de protecție este zona adiacentă cursurilor de apă, în care se introduc, restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor.

Conform anexei nr. 2 al legii 107/1996 –Lățimea zonelor de protecție în jurul lacurilor naturale, lacurile de acumulare, în lungul cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, zona de protecție este calculată în funcție de lățimea cursului de apă, aceasta poate varia de 15 m la 50 m.

Ce rol are PUZ-ul Coordonator al Sectorului 1

Cine va implementa propunerile? Echipa de elaborare a P.U.Z.-ului sub coordonarea directă a Arhitectului Șef, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Întregrată a Sectorului 1 și cu dorința expresă a Primarului Sectorului 1.

În concluzie:

– P.U.Z. -ul Coordonator Sector 1 poate STOPA degradarea biologică a salbei de lacuri prin eliminarea condițiilor ce duc la acumularea deșeurilor;

– P.U.Z. -ul Coordonator Sector 1 poate CREA cadrul pentru preluarea terenurilor mal de lac;

– P.U.Z. -ul Coordonator Sector 1 poate soluționa lipsa accesibilității la cele cinci lacuri.

Sursa: gandul.ro