Care este cea mai puternică rugăciune de iertare a păcatelor în Postul Paştelui

Publicat: 06/04/2020 | 15:56

Postul Paştelui este perioada perfectă în care să ne rugăm pentru iertarea păcatelor şi să ne curăţăm sufletul. Sunt multe rugăciuni bune care pot fi spuse în această perioadă, dar despre una se spune că este cea mai puternică.

Ce rugăciune este bine să spui în Postul Paştelui

Postul cel Mare este cel mai aspru şi cel mai lung de peste an şi ne aduce aminte de chinul prin care a trecut Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a sacrificat pentru iertarea păcatelor omenirii.

Tocmai de aceea, cea mai puternică rugăciune pentru iertarea păcatelor este adresată Fiului Domnului, cel care a pătimit pentru noi şi a fost răstignit pe cruce, înviind apoi a treia zi după Scripturi.

Această rugăciune este una veche, despre care se spune că a fost rostită în chiliile mănăstirilor şi despre care se crede că ne poate mântui sufletul în această perioadă dificilă.

Rugăciune de iertare a păcatelor, de spus în Postul Paştelui

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preamilostiv, Răscumpărător al celor păcătoşi, pentru mântuirea neamului omenesc ai lăsat Cerurile şi Te-ai sălăşluit în valea aceasta mult păcătoasă a plângerii şi ai primit pe Dumnezeieştii Tăi umeri neputinţele noastre şi ai purtat durerile noastre!

Sfinte Pătimitorule, ai fost rănit şi chinuit pentru păcatele şi fărădelegile noastre şi de aceea noi înălţăm către Tine, Iubitorule de oameni, rugăciuni smerite.

Primeşte-le, Preabunule Doamne şi Te pogoară către neputinţele noastre şi păcatele noastre nu le pomeni! Iartă-ne Doamne Iisuse Hristoase!

Cel care prin Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea căzută, înnoieşte-ne, Mântuitorul nostru şi pe noi, cei care ne aflăm întru stricăciunea păcatelor şi mângâie inimile noastre cu bucuria desăvârşitei Tale iertări! Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase!

Cu tânguire şi lacrimi de pocăinţă fără de măsură, cădem la picioarele milostivirii Tale Dumnezeieşti. Iartă-ne Doamne Iisuse Hristoase!

Curăţeşte-ne, Dumnezeul nostru, cu Harul Tău cel Dumnezeiesc, pe noi toţi, de toate nedreptăţile şi fărădelegile vieţii noastre, ca întru sfinţenia iubirii Tale de oameni, să-Ţi mulţumim pentru toate milele Tale, să lăudăm Preasfânt Numele Tău, dimpreună cu al Tatălui şi al Preabunului şi de Viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!”