Calendar ortodox miercuri, 3 martie. Mai mulți sfinți sunt pomeniți în a treia zi de primăvară

Publicat: 03/03/2021 | 08:17

Astăzi sunt prăznuiți în calendarul ortodox mai mulți sfinți și este mare sărbătoare, de care orice bun creștin trebuie să știe. 

În fiecare an, pe data de 3 martie, este mare sărbătoare la români, de care orice bun creștin trebuie să știe. În calendarul ortodox, la această dată, sunt prăznuiți mai mulți sfinți importanți: Sfinţii Mucenici Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc. Ei sunt un model de viaţă curată, trăită în semnul credinţei.

Cei trei sfinţi şi-au dedicat viaţa credinţei şi chiar au ajuns în închisoare pentru că nu au vrut să se închine idolilor. Pentru sacrificiul şi iubirea pentru Hristos, Sfinţii Mucenici Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc sunt sărbătoriţi de creştini în fiecare an în a treia zi de primăvară, pe 3 martie.

Cea mai puternică rugăciune care te scapă de vicii

„Strălucind Dumnezeiescul har al Preasfântului Duh, purtătorule de lumină, Preacuvioase Părinte Memnon, pe cei ce săvârşesc adormirea ta, prin rugăciunea ta cea minunată, curăţeşte-i de întunericul pati­milor. Având mijlocul tău încins cu fier, spre omorârea patimilor, arătat te-ai îmbrăcat cu nepătimire, Preacuvioase. Fiind iubitor de oamenii cei neputincioşi, ai primit mult har de la Dumnezeu, a tămădui patimile cele netămăduite, preacuvioase.

Împreunându-te cu Dumnezeu prin post şi prin rugăciuni şi prin lacrimi, ai primit har de la Dânsul a tămădui neputinţele şi a alunga duhurile, Preafericite, de Dumnezeu înţelepţite. Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Memnon, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Memnon.

Pe tine ca pe o stea arătătoare de lumină, cel ce cu razele virtuţilor şi ale minunilor luminezi lumea, te lăudăm, preafericite, căci ai fost părtaş Luminii şi te-ai mutat către Lumina Cea Neapusă, Sfinte Preafericite Memnon. Pentru aceasta pururea cinstim sfântă şi purtătoarea de lumină pomenirea ta, lăudând pe Mântuitorul şi cu credinţă strigând ţie: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pome­nirea ta. Sfinte Cuvioase Părinte Memnon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!”